Incasso Bondscontributie seizoen 2018/2019

De bondscontributie voor het lopend seizoen 2018/19 wordt op maandag 14 januari geïncasseerd.

De bondscontributie voor het lopend seizoen 2018/19 wordt op maandag 14 januari geïncasseerd.