Contributie

Contributie per maand per lid( per 1/7/2015):            Bondscontributie (per jaar)*

Junioren A / B / C   15,00 47,50
Junioren A / B / C 2e in gezin  13,50 47,50
CMV  15,00 32,50
CMV 2e in gezin  13,50 32,50
Senioren recreanten  15,00 32,50
Senioren competitie  20,00 67,50

                                                                                            * in Januari te betalen

KLEDINGFONDS: ieder lid betaalt een jaarlijkse bijdrage van 10 € (in februari te betalen)

Opzegging lidmaatschap 

  • Bij opzegging is tot het einde van het lopende kwartaal contributie verschuldigd.
  • Bij opzegging is de bondscontributie (jaarbijdrage) verschuldigd.
  • Bij opzegging is de bijdrage voor het kledingfonds verschuldigd.
  • De contributie wordt pas stopgezet per opzeggingsdatum, mits op die datum alle spullen die eigendom zijn van de vereniging (sporttas, shirt), bij de trainer zijn ingeleverd.


Bankrekeningnummer VC Mestreech

NL47 RABO 0131 3288 67 t.n.v. VC Mestreech