Mededeling

Geen mededelingen op dit moment.

Gedragsregels VC Mestreech

Gedragsregels VC Mestreech zijn hier te downloaden


Vertrouwenspersoon VC Mestreech

Mw. Anne Bemelmans zal binnen VC Mestreech als vertrouwenspersoon gaan fungeren. Met haar kun je contact opnemen als je vindt dat jij persoonlijk door iemand binnen de vereniging (bv. een trainer, bestuurslid of medespeler) onheus bent of wordt bejegend. Voor alle duidelijkheid: voor onvrede over teamindeling, trainingen of competitie moet je bij een lid van de Technische Commissie zijn.

Anne is telefonisch bereikbaar per e-mail op:
vertrouwenspersoon@vcmestreech.nl

Opzegging lidmaatschap 

  • Bij opzegging is tot het einde van het lopende kwartaal contributie verschuldigd.
  • Bij opzegging is de bondscontributie (jaarbijdrage) verschuldigd.
  • Bij opzegging is de bijdrage voor het kledingfonds verschuldigd.
  • De contributie wordt pas stopgezet per opzeggingsdatum, mits op die datum alle spullen die eigendom zijn van de vereniging (sporttas, shirt), bij de trainer zijn ingeleverd.

Bankrekeningnummer VC Mestreech

NL47 RABO 0131 3288 67


Statuten VC Mestreech

Kunnen jullie opvragen bij het bestuur.


Algemene Ledenvergadering

Kunnen jullie opvragen bij het bestuur.

Inschrijfformulier VC Mestreech

Het inschrijfformulier van VC Mestreech is hier te dowloaden.